Jak budować? – metoda gospodarcza, zlecenie budowy firmie wykonawczej (budowa pod klucz)

Sposób budowy uzależniony jest na pewno od zasobności naszego portfela, ale także od tego mamy czas i możliwość czynnie uczestniczyć w budowie. Dla tych, którzy liczą koszty najlepsza będzie metoda gospodarcza, ale wymaga sporego zaangażowania się w proces budowy. Ci zaś, którzy mają mniej czasu, ale większe możliwości finansowe, raczej zlecą budowę firmie wykonawczej „pod klucz” i zdejmą z siebie większość obowiązków.

Metoda gospodarcza:

 • możliwość wykonania niektórych prac samodzielnie, a więc taniej,
 • większa możliwość kontroli kosztów,
 • konieczność wzięcia na siebie obowiązku zakupu i dowozu materiałów, zatrudnienia poszczególnych ekip,
 • większa możliwość sprawdzenia wykonanych prac przed wykonaniem kolejnego etapu (konieczność zatrudnienia osoby nadzorującej, jeśli nie ma się dostatecznej wiedzy w danym temacie),
 • potrzeba poświęcenia dużej ilości czasu, co w połączeniu np. z pracą zawodową może wydłużyć czas budowy,

Budowa domu „pod klucz”:

 • wybór jednego wykonawcy i podpisanie z nim umowy oznacza zazwyczaj, że bierze on odpowiedzialność nad zatrudnieniem ekip, zakupem materiałów oraz nadzoruje przebieg całej inwestycji,
 • zatrudnienie jednej firmy skraca proce budowy,
 • konieczność sprawdzenia referencji wybranej firmy, co daje gwarancję uczciwości, kompetencji i znajomości tematu,
 • mniejsze zaangażowanie inwestora,
 • większe koszty budowy w odniesieniu do budowy metodą gospodarczą,
 • kierownik budowy zostaje wskazany przez firmę wykonawczą, co może oznaczać, że będzie nieobiektywny i jego działania będą prowadzone z korzyścią dla firmy, nie zaś dla inwestora,
 • w przypadku zlecenia pracy firmie wykonawczej, warto zastanowić się nad zatrudnieniem niezależnego inspektora nadzoru inwestorskiego.

Etapy budowy domu:

stan zero – w zakres prac na tym etapie wchodzą prace geodezyjne i ziemne (np. usunięcie humusu) oraz fundamenty

stan surowy zamknięty zawiera: ściany nośne, kominy, strop i elementy żelbetowe, konstrukcję dachu(więźba), pokrycie dachu, okna i drzwi zewnętrzne, bramy garażowe,

stan deweloperski: wszystkie wcześniejsze etapy plus ścianki działowe, tynki, elewacja, instalacja wodociągowa (bez baterii i armatury), instalacje kanalizacyjna, gazowe, instalacja c.o, elektryczna.

Nadzór na budowie:

kierownik budowy – osoba, najczęściej zatrudniona przez inwestora lub działająca z ramienia firmy wykonawczej, która nadzoruje i koordynuje całość prac na budowie. W zakresie jego obowiązków należy przejęcie od inwestora placu budowy oraz zabezpieczenie go (zapewnienie bezpieczeństwa osobom i sprzętom na budowie), prowadzenie dziennika budowy, kierowanie inwestycją zgodnie z przepisami oraz wstrzymywanie jej w razie ewentualnych błędów czy ich niezgodności z projektem. Pilnuje on przede wszystkim prawidłowego wykonania poszczególnych etapów budowy, co poświadcza swoim podpisem. Przed zgłoszeniem budynku do odbioru sprawdza również działanie instalacji, urządzeń technicznych oraz kominów.

inspektor nadzoru budowlanego – w ramach jednej inwestycji inspektor nadzoru budowlanego nie może być również kierownikiem budowy, ponieważ działa w imieniu Inwestora, a więc kłóci się to z jego zadaniami, które polegają na kontroli poprawności wykonania prac, jakości materiałów, sprawdzeniu instalacji i urządzeń. Często inspektor kontroluje również finansową stronę inwestycji pilnuje kosztów).

Wygodnie i tanio. Standard energetyczny domu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram